Văn bản
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Số/Ký hiệu 45/2016/QĐ-TTg
Ngày ban hành 19/10/2016
Ngày có hiệu lực 16/12/2016
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định

45/2016/QĐ-TTg