Tin tức
Bưu điện tỉnh Thái Bình đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công

Hướng tới một nền hành chính vì người dân phục vụ, thời gian qua Bưu điện tỉnh Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành triển khai dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tới tay người dân tại địa chỉ theo yêu cầu, góp phần tích cực trong công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh tất cả các bưu cục giao dịch đang phục vụ các dịch vụ hành chính công, hiện Bưu điện tỉnh Thái Bình đã thành lập 01 Bưu cục Hành chính công tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh để đảm bảo phục vụ người dân cũng như các bộ phận một cửa của các sở, ban, ngành.


Chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận tay người dân tại tỉnh Thái Bình

Đối với cung cấp dịch vụ chuyển phát hành chính công, Bưu điện tỉnh hiện đang cung cấp dịch vụ chuyển phát thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy đăng ký xe, phiếu lý lịch tư pháp, triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ cấp đổi và trả giấy phép lái xe, chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp, dịch vụ thu lệ phí phạt giao thông và chuyển phát GTTG; đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đảm bảo toàn bộ các hồ sơ và nhận kết quả BHXH đều thực hiện qua dịch vụ của Bưu điện giúp giảm được thời gian, tiết kiệm chi phí cho các đơn vị trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. Nếu trong 4 tháng đầu năm 2015, số lượng chuyển phát qua bưu điện đạt 19.696 hồ sơ thì trong 4 tháng đầu năm 2017 đã lên tới 52.268 hồ sơ, tăng lên gần gấp 3 lần. Doanh thu dịch vụ hành chính công 4 tháng đầu năm 2017 đạt 8.4 tỷ đồng chiếm 33% tổng doanh thu tính lương của đơn vị.

Đối với dịch vụ thu hộ, chi hộ cho các cơ quan Nhà nước, hàng tháng  Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả lương hưu và các chế độ BHXH cho gần 100.000 đối tượng với số tiền chi trả trên 340 tỷ đồng. Đồng thời chi trả trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh với số lượng chi trả trợ cấp trên 103.000 đối tượng và số tiền chi trả 40 tỷ đồng/ tháng. Hiện Bưu điện tỉnh cũng đang phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội để hoàn thiện phương án chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công để báo cáo Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, UBND tỉnh cho phép triển khai.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành danh mục gồm 606 thủ tục hành chính có thể tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện tại, UBND tỉnh đang xây dựng Quy chế phối hợp giữa các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Với mục tiêu sớm triển khai được dịch vụ tại các điểm phục vụ của Bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là tại các BĐ-VHX, Bưu điện tỉnh đang thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực phục vụ của mạng lưới bao gồm cả cơ sở vật chất và năng lực của đội ngũ lao động, nhất là nhân viên tại các BĐ-VHX; trong đó đơn vị đang tiến hành rà soát, sàng lọc, thực hiện tuyển dụng và đào tạo để có được lực lượng lao động sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khi triển khai dịch vụ.

Việc triển khai tốt các dịch vụ hành chính công của của Bưu điện tỉnh Thái Bình không chỉ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ mà còn cung cấp dịch vụ rất tiện ích tới người dân, tổ chức, giúp người dân, tổ chức tiết kiệm chi phí, thời gian trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng thời tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế của Bưu điện Việt Nam và là nơi thực sự để khách hàng tin cậy “Gửi cả niềm tin”.