Tin tức
Bưu điện Kon Tum: Tích cực triển khai cải cách hành chính

Việc tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả thủ tục hành chính công qua hệ thống bưu điện tới tay công dân theo yêu cầu là một trong các giải pháp thiết thực và hiệu quả, từng bước thể hiện vai trò của hệ thống bưu điện trong việc cung cấp các dịch vụ công đến cộng đồng, góp phần cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội…


Bưu điện tỉnh đã triển khai và ký hợp đồng với 25 đơn vị, sở, ngành trên địa bàn tỉnh về cung cấp dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngày 20/10/2016, Chính phủ ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên phạm vi toàn quốc.

Thực hiện quyết định của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 309/UBND-NC ngày 10/2/2017 yêu cầu các sở, ngành, đơn vị triển khai thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng; đồng thời ban hành Quyết định số 170 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Triển khai chỉ đạo của tỉnh, Bưu điện tỉnh đã và đang triển khai đầu tư hạ tầng máy móc tại các điểm giao dịch của Bưu điện tỉnh; tiến hành chỉnh trang sửa chữa các điểm bưu điện văn hóa xã khang trang để phục vụ người dân.

Cùng với đó, Bưu điện tỉnh tích cực làm việc với các đơn vị, sở, ngành ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công qua hệ thống bưu điện. Đến nay, Bưu điện tỉnh đã triển khai và ký hợp đồng với 25 đơn vị, sở, ngành trên địa bàn tỉnh về cung cấp dịch vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bưu điện tỉnh cũng đã tiến hành niêm yết công khai các thủ tục hành chính được công bố của các đơn vị tại các điểm giao dịch của Bưu điện, tại các điểm bưu điện văn hóa xã để người dân biết, thuận lợi khi đến giao dịch.

Ông Nguyễn Cường - Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh cho biết: Một điều kiện thuận lợi là đối với Bưu điện tỉnh có thể khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả hạ tầng mạng lưới bưu chính công ích của tỉnh cũng như mạng lưới cả nước, kết hợp việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ hành chính công tới người dân ở mọi vùng miền của đất nước. Sau một thời gian triển khai, chúng tôi nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trên địa bàn các huyện; các dịch vụ này đã giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí cho việc đi lại.

Như lời ông Cường nói, chúng tôi đã đi thực tế nhiều điểm bưu điện tại các huyện, thành phố cũng như tại các sở, ngành và nhận thấy người dân đều đồng tình ủng hộ, tỏ ra phấn khởi khi triển khai các dịch vụ hành chính tại điểm bưu điện.

Đơn cử như tại địa bàn huyện Đăk Glei, khi Bưu điện và Sở Giao thông vận tải triển khai việc nhận hồ sơ, cấp đổi giấy phép lái xe tại Bưu điện huyện đã được người dân ủng hộ bởi họ không tốn nhiều thời gian, mất công phải xuống tận thành phố Kon Tum để làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe. Điều thuận lợi nữa là Bưu điện nhận luôn việc chuyển phát đến tận tay, tận nhà người dân, tạo thuận lợi cho người dân tiết kiệm được thời gian…

Cũng tương tự, tại các điểm làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu của Công an tỉnh, hay tại điểm làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Sở Giao thông vận tải, Bưu điện tỉnh cử người cùng tham gia, trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục, nhận đăng ký trả kết quả tận nhà khi người dân có nhu cầu. Việc làm đó đã góp phần giảm bớt thời gian, chi phí đi lại của người dân…

Ông Nguyễn Sỹ Trung - Trưởng phòng Kinh doanh (Bưu điện tỉnh) cho biết: Xác định và ý thức trách nhiệm của mình đối với thực hiện thoả thuận hợp tác, hợp đồng với các đơn vị, Bưu điện tỉnh phối hợp với các đơn vị, chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai dịch vụ; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời không để ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hồ sơ, thu nộp lệ phí và chuyển trả kết quả hồ sơ tới tay công dân…

“Với mạng lưới Bưu điện rộng khắp trong cả tỉnh, đến tận xã, phường, thị trấn cộng thêm nguồn nhân lực chuyên nghiệp và kinh nghiệm cung ứng dịch vụ hành chính công trong nhiều năm qua, Bưu điện tỉnh cam kết với chất lượng tốt nhất đến mọi cá nhân có yêu cầu sử dụng dịch vụ, tạo điều kiện thuận tiện cho công dân khi sử dụng dịch vụ...” - ông Cường nhấn mạnh.

Có thể thấy, đối với ngành Bưu điện, việc triển khai cung cấp dịch vụ hành chính công ích trên các lĩnh vực hành chính là một phương thức mới gắn kết giữa Bưu điện với các cơ quan hành chính nhà nước, đáp ứng nhu cầu của người dân, giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại thực hiện các thủ tục hành chính tại các cơ quan. Đây cũng được coi là hướng phát triển mới góp phần cùng với cơ quan hành chính tại địa phương từng bước hiện đại hóa nền hành chính công, phục vụ tốt nhất mọi nhu cầu của người dân…