Thanh tra Chính phủ

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã Thanh tra Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cơ quan Trung ương Thanh tra Chính phủ Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc cơ quan được Bộ, cơ quan ngang Bộ ủy quyền
thủ tục thực hiện giải trình Thanh tra Chính phủ Cơ quan hành chính nhà nước các cấp Không
thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh tra Chính phủ
thủ tục xác minh tài sản thu nhập Thanh tra Chính phủ Không
thủ tục công khai bản kê khai Thanh tra Chính phủ Bộ phận tổ chức của cơ quan, đơn vị Không
thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập Thanh tra Chính phủ Không
thủ tục giải quyết tố cáo cấp xã Thanh tra Chính phủ UBND xã, phường, thị trấn
thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Thanh tra Chính phủ
thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Thanh tra Chính phủ
thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp Bộ Thanh tra Chính phủ
thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện Thanh tra Chính phủ Thanh tra huyện, các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện
thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Thanh tra Chính phủ : Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở
thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp Bộ Thanh tra Chính phủ
thủ tục giải quyết khiếu nại lần đấu tại cấp xã Thanh tra Chính phủ UBND xã, phường, thị trấn
thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Thanh tra Chính phủ
thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Sở
thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp Bộ Thanh tra Chính phủ
thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp Bộ Thanh tra Chính phủ
thủ tục xử lý đơn thư cấp xã Thanh tra Chính phủ người được giao nhiệm vụ xử lý đơn của UBND xã Không
Cấp lại Thẻ Thanh tra Thanh tra Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Vụ Tổ chức Cán bộ
Cấp mới, đổi Thẻ Thanh tra Thanh tra Chính phủ Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ
Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Thanh tra Chính phủ Thanh tra tỉnh, Thanh tra sở và cấp tương đương, phòng ban chuyên môn thuộc UBND tỉnh được giao nhiệm vụ xử lý đơn thư
Thủ tục xử lý đơn thư tại Bộ, ngành Trung ương Thanh tra Chính phủ Bộ phận xử lý đơn thư Không
thủ tục xử lý đơn thư cấp huyện Thanh tra Chính phủ Thanh tra cấp huyện hoặc bộ phận trực thuộc UBND huyện được giao xử lý đơn
Thủ tục tiếp công dân cấp huyện Thanh tra Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thường trực tiếp công dân của UBND huyện, bộ phận tiếp công dân của Thanh tra huyện Không
Tiếp công dân tại cấp xã Thanh tra Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp xã Không
Tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh tra Chính phủ Không
Tiếp công dân Thanh tra Chính phủ Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước tại Hà Nội (Cục I) và tại thành phố Hồ Chí Minh (Cục III) Không
Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Thanh tra Thanh tra Chính phủ Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ
Tặng Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ Thanh tra Chính phủ Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ
Công nhận tập thể lao động xuất sắc Thanh tra Chính phủ Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ
Công nhận tập thể lao động tiên tiến Thanh tra Chính phủ Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ
Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" Thanh tra Chính phủ Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ
Tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra về thành tích đột xuất Thanh tra Chính phủ Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ
Tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra về thành tích trong các phong trào thi đua theo đợt do Tổng Thanh tra phát động Thanh tra Chính phủ Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ
Tặng thưởng bằng khen của Tổng Thanh tra về thành tích công tác thường xuyên Thanh tra Chính phủ Phòng Thi đua – Khen thưởng, Vụ Tổ chức Cán bộ
Tuyển dụng viên chức Thanh tra Chính phủ Các đơn vị sự nghiệp thuộc Cơ quan Thanh tra Chính phủ (trong trường hợp đơn vị sự nghiệp không đủ 5 thành viên để lập Hội đồng tuyển dụng thì cơ quan thực hiện là Thanh tra Chính phủ)
Tuyển dụng công chức Thanh tra Chính phủ Vụ Tổ chức Cán bộ - Thanh tra Chính phủ
Tuyển dụng công chức dự bị Thanh tra Chính phủ Vụ Tổ chức Cán bộ - Thanh tra Chính phủ