Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với các hộ dân di chuyển đến khu, điểm TĐC tập trung hoặc TĐC xen ghép. Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi xây dựng cơ bản Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Chi phí quản lý dự án mang tính chất chi thường xuyên Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Các khoản hỗ trợ khác Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Hỗ trợ làm đường công vụ di chuyển dân tái định cư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Hỗ trợ di chuyển mồ mả Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Hỗ trợ di chuyển đối với hộ dân di chuyển tự nguyện Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Công trình xây dựng tại điểm TĐC xen ghép Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân sở tại bị thu hồi đất để xây dựng khu điểm TĐC Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Hỗ trợ nhà ở; công trình phụ; vật kiến trúc kèm theo nhà ở; hỗ trợ đời sống Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Bồi thường thiệt hại về tài sản và bồi thường khác Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Bồi thường thiệt hại về đất đối với các hộ dân tái định cư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Hỗ trợ chi phí đào tạo, chuyển đổi ngành nghề, mua sắm công cụ lao động Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu, điểm TĐC Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Dự án quy hoạch Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuỷ điện Sơn La\cấp vốn\Hỗ trợ sản xuất Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Ủy nhiệm thu (UNT) Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán Không
Mở tài khoản thanh toán – Đối với khách hàng đã mở tài khoản, có thay đổi thông tin Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán
Mở tài khoản thanh toán – Mở tài khoản thanh toán lần đầu Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán
Thanh toán trong nước – Chi tiền mặt Ngân hàng Phát triển Việt Nam Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán Không
Thanh toán trong nước – Thu tiền mặt Ngân hàng Phát triển Việt Nam Phòng TCKT hoặc Phòng Tài vụ hoặc Bộ phận kế toán Không
Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Séc Ngân hàng Phát triển Việt Nam Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán Không
Thanh toán trong nước – Thanh toán bằng Ủy nhiệm chi (UNC) Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ban TCKT hoặc Phòng TCKT hoặc Bộ phận kế toán Không
Tiếp công dân tại cấp tỉnh Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Không
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Không
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh. Ngân hàng Phát triển Việt Nam Thanh tra Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương,cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện(nếu có):Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất ,khu công nghệ cao .Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở LDTBXH,tỉnh ,thành phố trực thuộc trung ương Không
Cấp giấy phép xuất bản Bản tin Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên Không
Cấp phép xuất bản bản tin Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên Không
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án thực hiện đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Bảo lãnh tín dụng đầu tư: Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPTVN Không
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện không thông qua hợp đồng xây dựng (trường hợp tự làm, các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện, các khoản chi khác theo tỷ lệ phần trăm...) Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Thanh toán vốn đầu tư Dự án các công trình giao thông tránh ngập thuỷ điện Sơn La\Thanh toán vốn\Thực hiện qua hợp đồng xây dựng (Hợp đồng tư vấn; Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị; Hợp đồng thi công xây dựng; Hợp đồng EPC; Hợp đồng chìa khoá trao tay) Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh NHPT Sơn La, Lai Châu, Điện Biên Không
Cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước (Áp dụng cho cả các quỹ quay vòng): Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT Không
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Ký kết Hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án phân cấp. Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển
Cấp hỗ trợ sau đầu tư\Thẩm định hồ sơ\Thẩm định hồ sơ dự án không phân cấp . Ngân hàng Phát triển Việt Nam Hội Sở chính, Sở Giao dịch, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án chuẩn bị đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác\Tạm ứng vốn\Dự án quy hoạch Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ là một hạng mục trong dự án đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Đối với hợp đồng mua nhà phục vụ tái định cư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khác còn lại bao gồm: các khoản phí, lệ phí cấp đất xây dựng, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí thẩm định dự án… Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí thẩm tra tổng mức đầu tư; Chi phí di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Chi phí đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công các công trình Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí kiểm toán, thẩm tra, phê duyệt quyết toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí bảo hiểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến dự án, chi phí chuyên gia, đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT
Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh toán vốn\Chi phí khởi công, nghiệm thu, chạy thử, khánh thành Ngân hàng Phát triển Việt Nam Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT