Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa Thể thao
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu máy trò chơi điện tử có cài đặt chương trình trả thưởng dành cho người nước ngoài và thiết bị chuyên dùng cho trò chơi ở sòng bạc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vụ Kế hoạch - Tài chính
Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vụ Kế hoạch - Tài chính
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cục điện ảnh
Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở Trung ương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã Không
Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã Không
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin Không
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin Không
Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin Không
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin Không
Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiểu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin Không
Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin Không
Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phòng Văn hóa và Thông tin Không
Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiểu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Không
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (Thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du Lịch
Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 4 sao, 5 sao cho khách sạn, làng du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Không
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch