Bộ Xây dựng

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương Bộ Xây dựng Không
Thủ tục thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Bộ Xây dựng - Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình chuyên ngành
Thủ tục thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Bộ Xây dựng Cơ quan chuyên môn về xây dựng của Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình chuyên ngành
Thủ tục thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Bộ Xây dựng
Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Bộ Xây dựng
Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Bộ Xây dựng Không
Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Bộ Xây dựng Không
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Bộ Xây dựng
Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở công vụ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương Bộ Xây dựng Không
Thủ tục thu hồi bắt buộc nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ Bộ Xây dựng
Thủ tục thu hồi nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ Bộ Xây dựng
Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Chính phủ Bộ Xây dựng
Thủ tục xác nhận thực trạng nhà ở và lập danh sách đối tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa bàn Bộ Xây dựng Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng của xã (gồm đại diện chính quyền cấp xã, đại diện Mặt trận tổ quốc cấp xã, đại diện Hội Cựu chiến binh) Không
Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Bộ Xây dựng Sở Xây dựng
Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Bộ Xây dựng đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Bộ Xây dựng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Sở Xây dựng
Đăng ký công bố thông tin đối với cá nhân là công chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhu cầu là người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc; tổ chức tư vấn là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhu cầu là tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc. Bộ Xây dựng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân là công chức thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cá nhân thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp nhà nước thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ Bộ Xây dựng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Tạm dừng thi công và cho phép tiếp tục thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Bộ Xây dựng UBND cấp huyện
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Bộ Xây dựng UBND cấp huyện
Thông báo thông tin về công trình của chủ đầu tư đến Bộ Xây dựng, Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Bộ Xây dựng
Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Bộ Xây dựng
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng
Xin ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ (đối với trường hợp có quy mô từ 500 căn hộ trở lên) Bộ Xây dựng
Điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ Bộ Xây dựng Sở Xây dựng
Xét tặng Giải thưởng Công trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Xét tặng giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ Bộ Xây dựng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án giá nước sạch Bộ Xây dựng Sở Tài chính
Thủ tục thuê nhà ở công vụ Bộ Xây dựng đơn vị được giao quản lý vận hành nhà ở công vụ
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư Bộ Xây dựng Các cơ quan liên quan đến dự án
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất) Bộ Xây dựng
Xem xét việc thu hồi giải thưởng công trình chất lượng cao thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Không
Xem xét việc thu hồi giải thưởng Quốc gia về chất lượng công trình xây dựng thuộc thảm quyền quản lý của Thủ tướng Chính phủ Bộ Xây dựng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Không
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở dưới 500 căn Bộ Xây dựng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan khác (nếu thấy cần thiết)
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn dưới 30 tỷ đồng (không tính tiền sử dụng đất) Bộ Xây dựng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khác (nếu thấy cần thiết);
Thủ tục tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư (trường hợp được Chủ tịch UBND cấp tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư đối với dự án dưới 30 tỷ đồng) Bộ Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan khác (nếu thấy cần thiết)
Thủ tục phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Bộ Xây dựng
Thủ tục thẩm định và phê duyệt phương án phí thoát nước Bộ Xây dựng Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính các thành phố trực thuộc trung ương
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án) Bộ Xây dựng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan khác (nếu thấy cần thiết), Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án và Sở Kiến trúc - Quy hoạch (đối với các tỉnh, thành phố có Sở Kiến trúc - Quy hoạch)
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách trung ương (trừ trường hợp dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư) Bộ Xây dựng Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện nơi có dự án, Sở Kiến trúc - Quy hoạch (đối với các tỉnh, thành phố có Sở Kiến trúc - Quy hoạch)
Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình (dự án nhóm B, C, sử dụng vốn ngân sách nhà nước) trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Bộ Xây dựng : Đơn vị chuyên môn thuộc Sở
Lấy ý kiến các cơ quan cấp tỉnh có liên quan đến dự án để thẩm định dự án Bộ Xây dựng Các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh có liên quan đến dự án theo từng tình huống cụ thể
Thủ tục phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án xử lý chất thải rắn thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng
Thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước Bộ Xây dựng Cục Hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục lấy ý kiến thỏa thuận của Bộ Xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thoát nước có tính chất tập trung của các đô thị loại 4 trở lên Bộ Xây dựng Cục Hạ tầng kỹ thuật
Thủ tục thông báo để đưa lên Website của Bộ Xây dựng các thông tin có liên quan về người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam hoặc chuyển quyền sở hữu nhà ở cho người khác Bộ Xây dựng Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư Bộ Xây dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở công vụ do Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quyết định đầu tư Bộ Xây dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thủ tục lấy ý kiến của một số cơ quan liên quan khi thực hiện quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển nhà ở (không phân biệt nguồn vốn đầu tư và quy mô sử dụng đất) có số lượng nhà ở từ 2.500 căn trở lên Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính
Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng công trình (quan trọng quốc gia và nhóm A) trong phạm vi đô thị do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Bộ Xây dựng - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị chuyên môn thuộc Bộ