Bộ Thông tin và Truyền thông

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư 05/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Thông báo cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện Bộ Thông tin và Truyền thông Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực phụ trách địa bản, thuộc Cục Tần số VTĐ
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS) Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện – với các mạng, đài bình thường) - Hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực phụ trách địa bàn, thuộc Cục Tần số vô tuyến điện – với các mạng, đài sử dụng thiết bị vô tuyến điện có công suất hạn chế, sử dụng trong thời gian dưới mười lăm ngày tại các lễ hội, sự kiện, hội chợ, triển lãm)
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (trừ đài vệ tinh trái đất) đối với đài vô tuyến điện của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn, Cơ quan đại điện nước ngoài đón đoàn hoặc cơ quan chủ quản đón đoàn làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vệ tinh trái đất (trừ đài vệ tinh trái đất của cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ cho đoàn và trừ đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển) Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện của Cơ quan đại diện nước ngoài (trừ đài vệ tinh trái đất) Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số vô tuyến điện – với các mạng bình thường
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây Bộ Thông tin và Truyền thông Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực phụ trách địa bàn, thuộc Cục Cục Tần số vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá Bộ Thông tin và Truyền thông Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực phụ trách địa bàn, thuộc Cục Cục Tần số vô tuyến điện
Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Tần số Vô tuyến điện
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Bộ Thông tin và Truyền thông Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Xuất bản, in và phát hành
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Đăng ký hoạt động cơ sở in Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Cấp lại giấy phép hoạt động in Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
5. Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Xuất bản, in và phát hành
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Xuất bản, in và phát hành
Đăng ký hoạt động cơ sở in Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Xuất bản, in và phát hành
Cấp lại giấy phép hoạt động in Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Xuất bản, in và phát hành
Cấp giấy phép hoạt động in Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Cấp giấy phép hoạt động in Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Xuất bản, in và phát hành
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy Bộ Thông tin và Truyền thông Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Cấp quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phàn vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và truyền thông
Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phân vốn góp từ 30% vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Không
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Bộ Thông tin và Truyền thông Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử