Bộ Quốc phòng

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thủ tục tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp Bộ Quốc phòng Ban Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, sư đoàn và tương đương Không
Thủ tục tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy Bộ Quốc phòng Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện Không
Thủ tục đăng ký tuyển sinh đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở Bộ Quốc phòng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện Không
Thủ tục chấp thuận cho phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam hoạt động thông tin, báo chí tại các đơn vị quân đội, tiếp xúc, phỏng vấn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị
Thủ tục chấp thuận cho phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam hoạt động thông tin, báo chí tại các đơn vị quân đội, tiếp xúc, phỏng vấn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Cục Tuyên huấn/ Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Không
Thủ tục chấp thuận cho phóng viên nước ngoài vào Việt Nam qua đường liên doanh, hợp tác khoa học, sản xuất hoạt động thông tin, báo chí tại các đơn vị quân đội Bộ Quốc phòng Cục Tuyên huấn/TCCT Không
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khi hết thời hạn quy định trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định kỹ thuật an toàn Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động khi thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định kỹ thuật an toàn Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục cấp lại chứng chỉ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động do chứng chỉ kiểm định viên mất hoặc rách, nát Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục cấp lại chứng chỉ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động khi hết thời hạn quy định trong chứng chỉ kiểm định viên Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục cấp lại chứng chỉ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động khi bổ sung phạm vi kiểm định trong chứng chỉ kiểm định viên Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động do giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định kỹ thuật an toàn mất, rách, nát Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục cấp lại chứng chỉ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động khi bị thu hồi chứng chỉ kiểm định viên Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục cấp mới chứng chỉ kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục đăng ký các đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Bộ Quốc phòng Cơ quan An toàn, bảo hộ lao động quân đội Không
Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng, di dời tháo dỡ công trình quốc phòng và khu quân sự thuộc nhóm IV Bộ Quốc phòng Cục Doanh trại/Tổng cục Hậu cần Không
Thủ tục tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong Quân đội thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Không
Thủ tục tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trong Quân đội thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Bộ Quốc phòng Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng Không
Thủ tục xin cấp phép sử dụng dịch vụ Internet trong quân đội. Bộ Quốc phòng Cơ quan quản lý công nghệ thông tin trực thuộc người có thẩm quyền cấp phép sử dụng dịch vụ Internet Không
Thủ tục xin thiết lập trang, cổng thông tin điện tử trên Internet Bộ Quốc phòng Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Không
Thủ tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ Internet trong quân đội Bộ Quốc phòng Cục Công nghệ thông tin/ Bộ Tổng Tham mưu Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động ốm đau do tai nạn rủi ro hoặc mắc các bệnh thông thường không thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (đối với trường hợp phục viên, xuất ngũ về địa phương không quá 12 tháng và đã nhận trợ cấp một lần từ quỹ bảo hiểm xã hội, nếu có nguyện vọng bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội) Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt và dụng cụ chỉnh hình đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hồ sơ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (đối với ngư¬ời bị phạt tù giam, khi ra tù chuyển về địa phương) Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động (đối với người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội) Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng lương hưu hằng tháng (trường hợp sau khi ra tù được đơn vị tiếp nhận) Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với công nhân viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hủy quyết định hưởng bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng : Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng lương hưu hằng tháng Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất một lần Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tử tuất hằng tháng Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản). Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản) Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tái phát Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, bị sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với người lao động nhận nuôi con nuôi Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với quân nhân Trình tự thực hiện: Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (trường hợp chỉ có người cha tham gia bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản) Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con người mẹ chết, người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con (trường hợp cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện hưởng trợ cấp thai sản) Bộ Quốc phòng Cơ quan nhân sự cấp trung đoàn và tương đương Không
Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ Bộ Quốc phòng Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ hỗ trợ thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ đi tìm mộ liệt sĩ Bộ Quốc phòng Ủy ban nhân dân cấp xã Không