Bộ Ngoại giao

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thủ tục sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép lập Văn phòng đại diện của tổ chức hợp tác, nghiên cứu khoa học của nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Cục Ngoại vụ
Cấp Giấy phép lập Văn phòng đại diện cho các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài Bộ Ngoại giao Cục Ngoại vụ
Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Bộ Ngoại giao Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài
Cấp Giấy phép phát hình quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
Cấp giấy phép phát hình đi quốc tế Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao Không
Cấp Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
Lập Văn phòng thường trú của báo chí nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin báo chí
Cấp phép làm trợ lý báo chí của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
Sửa đổi/bổ sung/gia hạn Giấy phép phát hình đi quốc tế cho phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng. Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
Cấp phép làm cộng tác viên của Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
Cấp phép hoạt động thông tin, báo chí tại các địa phương của Việt Nam cho Văn phòng thường trú báo chí nước ngoài tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Gia hạn Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
Cấp lại Thẻ phóng viên nước ngoài cho phóng viên thường trú tại Việt Nam Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
Cấp phép hoạt động báo chí tại Việt Nam cho phóng viên nước ngoài không thường trú Bộ Ngoại giao Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao
Thủ tục cấp giấy thông hành tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Không
Thủ tục bổ sung, sửa đổi hộ chiếu phổ thông (điều chỉnh họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu), hoặc bổ sung trẻ em dưới 09 tuổi vào hộ chiếu Việt Nam của cha hoặc mẹ tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục cấp lại hộ chiếu phổ thông (do bị mất, hư hỏng, hết thời hạn sử dụng, tách trẻ em trong hộ chiếu của cha mẹ), hoặc hộ chiếu còn thời hạn nhưng có nhu cầu cấp lại tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông lần đầu tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Không
Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Không
Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Không
Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Không
Thủ tục cấp công hàm tại các cơ quan ở trong nước Bộ Ngoại giao Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh
Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước. Bộ Ngoại giao Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh
Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước Bộ Ngoại giao Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (Bộ Ngoại giao)
Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các cơ quan ở trong nước Bộ Ngoại giao Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh
Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Không
Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp lại bản chính giấy khai sinh tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi lưu trữ Sổ đăng ký khai sinh
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
Cấp lại bản chính giấy khai sinh tại Bộ Ngoại giao Bộ Ngoại giao Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao
Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, điều chỉnh hộ tịch Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi mà công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch trước đây
Đăng ký việc giám hộ giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài với người nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi người đề nghị đăng ký việc giám hộ đang cư trú hoặc cơ quan đại diện kiêm nhiệm, cơ quan đại diện thuận tiện nhất cho người đề nghị đăng ký việc giám hộ, nếu ở nước người đó cư trú không có cơ quan đại diện
Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi người đề nghị ghi vào sổ hộ tịch đang cư trú hoặc cơ quan đại diện kiêm nhiệm, cơ quan đại diện thuận tiện nhất cho người đề nghị ghi vào sổ hộ tịch, nếu ở nước người đó cư trú không có cơ quan đại diện
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi lưu trữ sổ hộ tịch
Đăng ký khai sinh quá hạn cho người sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi người đăng ký khai sinh quá hạn đang cư trú hoặc cơ quan đại diện kiêm nhiệm, cơ quan đại diện thuận tiện nhất cho người đăng ký khai sinh quá hạn, nếu ở nước người đó cư trú không có cơ quan đại diện
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự (gọi chung là cơ quan đại diện) của Việt Nam ở nước ngoài, nơi trẻ em sinh ra hoặc nơi cha, mẹ của trẻ em là công dân Việt Nam cư trú đang cư trú, hoặc cơ quan đại diện kiêm nhiệm hoặc cơ quan đại diện thuận tiện nhất, nếu ở nước đương sự cư trú không có cơ quan đại diện
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con giữa các công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với nhau Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi người đề nghị đăng ký việc nhận cha, mẹ, con đang cư trú hoặc cơ quan đại diện kiêm nhiệm, cơ quan đại diện thuận tiện nhất cho người đề nghị đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, nếu ở nước người đó cư trú không có cơ quan đại diện
Đăng ký khai tử quá hạn cho công dân Việt Nam chết ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước có công dân Việt Nam chết
Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong nước. Bộ Ngoại giao Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt nam Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (gọi chung là Cơ quan đại diện) nơi có người chết hoặc Cơ quan đại diện kiêm nhiệm nước đó hoặc Cơ quan đại diện nơi thuận tiện nhất, nếu ở nước có người chết không có Cơ quan đại diện
Thủ tục cập nhật thông tin đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi người đề nghị đăng ký công dân đang cư trú hoặc kiêm nhiệm nước đó hoặc nơi thuận tiện nhất cho người đề nghị đăng ký công dân, nếu ở nước người đó cư trú không có cơ quan đại diện
Thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài nơi người đề nghị đăng ký công dân đang cư trú hoặc kiêm nhiệm nước đó hoặc nơi thuận tiện nhất cho người đề nghị đăng ký công dân, nếu ở nước người đó cư trú không có cơ quan đại diện
Xin trở lại quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Xin thôi quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người Việt nam ở nước ngoài tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Ủy ban về người Việt nam ở nước ngoài
Cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người Việt nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cấp giấy xác nhận người gốc Việt Nam tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Bộ Ngoại giao Ủy ban về người Việt nam ở nước ngoài
Cấp Giấy miễn thị thực tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài