Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục "xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp" Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thủ tục cấp lại chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh Xã hội
Thủ tục đổi chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh Xã hội
Thủ tục công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với người đạt huy chương tại hội thi tay nghề thế giới, hội thi tay nghề ASEAN và người đạt một trong các giải nhất, nhì, ba tại hội thi tay nghề quốc gia Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh Xã hội
Thủ tục công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với người lao động tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đạt yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ Lao động Thương binh Xã hội
Thủ tục công nhận trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thủ tục miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ, Cơ quan ngang Bộ
Thủ tục bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ, Cơ quan ngang Bộ
Thủ tục “Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Thủ tục “Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội” Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Thủ tục “Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng" Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Giải thể Trung tâm công tác xã hội công lập Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phòng Nội vụ
Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Không
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện
Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Không
Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện Không
Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Không
Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giám định vết thương còn sót Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Không
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp xã Không