Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Cấp và ghi xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH cho người tham gia được cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm trước năm 1995 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Tham gia bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Người lao động có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Không
Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp một lần của người hưởng đã chết nhưng còn những tháng chưa nhận Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Điều chỉnh hoặc hủy quyết định hưởng các chế độ BHXH Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo QĐ52/2013/QĐ-TTg Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng thay đổi nơi cư trú Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù hoặc về nước định cư hoặc mất tích trở về Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết hưởng chế độ tử tuất Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết hưởng chế độ hưu trí (bao gồm cả chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động lần đầu Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội tỉnh Không
Giải quyết hưởng trợ cấp BHXH một lần Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Giải quyết hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Giải quyết hưởng chế độ thai sản Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Bảo hiểm xã hội cấp huyện Không
Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trung tâm công nghệ thông tin Không
Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trung tâm công nghệ thông tin Không
Đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Trung tâm công nghệ thông tin Không
Đăng ký ngừng giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Ban pháp chế Không
Thay đổi, bổ sung thông tin tờ khai đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Ban pháp chế Không
Đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Ban pháp chế Không