Bộ Giao Thông Vận Tải

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Bộ Giao Thông Vận Tải Các Đơn vị đăng kiểm; Không
Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Chấp thuận khai thác tuyến, điều chỉnh tăng tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Chấp thuận giảm tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Cấp phù hiệu xe trung chuyển Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam
Đăng ký thay đổi kết cấu và thông số kỹ thuật tàu biển Bộ Giao Thông Vận Tải Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực;
Đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký tàu biển khu vực Bộ Giao Thông Vận Tải Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực;
Đăng ký thay đổi tổ chức đăng kiểm tàu biển Bộ Giao Thông Vận Tải Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực;
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu tàu biển Bộ Giao Thông Vận Tải Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực;
Đăng ký thay đổi tên tàu biển Bộ Giao Thông Vận Tải Cơ quan đăng ký tàu biển khu vực;
Cấp giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp lại giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp lại giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay- Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp giấy phép, năng định nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Gia hạn năng định nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay - Cục Hàng không Việt Nam;
Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải biển theo đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải - Cục Hàng hải Việt Nam;
Cấp đổi Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt Bộ Giao Thông Vận Tải Cục Đường sắt Việt Nam;
Cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I Bộ Giao Thông Vận Tải Cục Hàng hải Việt Nam;
Cấp lại Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt Bộ Giao Thông Vận Tải Cục Đường sắt Việt Nam;
Cấp Chứng chỉ an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh đường sắt Bộ Giao Thông Vận Tải Cục Đường sắt Việt Nam
Cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời Bộ Giao Thông Vận Tải Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải biển Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải - Cục Hàng hải Việt Nam;
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải biển Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Vận tải và Dịch vụ hàng hải - Cục Hàng hải Việt Nam;
Cấp lại giấy phép nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp năng định lái tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay- Cục Hàng không Việt Nam;
Phê duyệt các dữ liệu cho bay kiểm tra, hiệu chuẩn Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay - Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô Bộ Giao Thông Vận Tải Sở Giao thông vận tải;
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Vận tải – Sở Giao thông vận tải;
Cấp lại giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh gia phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay- Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp lại giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp lại giấy phép tàu bay kiểm tra hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Ban Tiêu chuẩn an toàn bay- Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp giấy phép tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp lại giấy phép nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp giấy phép nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp năng định người lái thực hiện bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay - Cục hàng không Việt Nam;
Cấp năng định lái tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay - Cục hàng không Việt Nam;
Cấp giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải Bộ Giao Thông Vận Tải Vụ Kế hoạch đầu tư - Bộ Giao thông vận tải;
Cấp giấy phép nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị Bộ Giao Thông Vận Tải Phòng Quản lý hoạt động bay – Cục Hàng không Việt Nam;
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Bộ Giao Thông Vận Tải Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ, Sở Giao thông vận tải; Không
Cấp lại Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải Bộ Giao Thông Vận Tải Cục Hàng hải Việt Nam;
Cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải Bộ Giao Thông Vận Tải Cục Hàng hải Việt Nam;