Bộ Tài Chính

Tên thủ tục Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Có sử dụng được dịch vụ của Bưu điện
Bán hàng dự trữ quốc gia theo phương thức đấu giá Bộ Tài Chính Tổng cục Dự trữ Nhà nước Không
Mua hàng DTQG theo phương thức đấu thầu (TTHC cấp địa phương) Bộ Tài Chính Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Bán hàng DTQG theo phương thức trực tiếp rộng rãi cho mọi đối tượng Bộ Tài Chính Tổng cục Dự trữ Nhà nước Không
Mua hàng DTQG theo phương thức mua trực tiếp, rộng rãi của mọi đối tượng áp dụng cho trường hợp mua thóc DTQG do Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN) trực tiếp quản lý. Bộ Tài Chính Tổng cục Dự trữ Nhà nước Không
Xuất hàng DTQG theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để viện trợ Bộ Tài Chính Bộ Tài Chính Không
Xuất hàng DTQG theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để cứu trợ Bộ Tài Chính Bộ Tài Chính Không
Mua hàng DTQG theo phương thức đấu thầu (TTHC cấp trung ương) Bộ Tài Chính Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Báo cáo về việc đại lý ký danh lạm dụng tiền của nhà đầu tư Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Báo cáo tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ mở Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ bị giảm xuống thấp Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Chuyển đổi quỹ đóng thành quỹ mở Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Gia hạn thời gian phân phối chứng chỉ quỹ Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Báo cáo của ngân hàng giám sát về vi phạm của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Đăng ký làm đại lý phân phối chứng chỉ quỹ đối với doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Bổ sung địa điểm kinh doanh thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Báo cáo thẩm định kết quả hợp nhất, sáp nhập quỹ Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công (thủ công-điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Báo cáo công ty quản lý quỹ không khôi phục vị thế quỹ trong thời gian quy định Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thủ tục thanh khoản hợp đồng đặt gia công ở nước ngoài (thủ công-điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Báo cáo giải thể quỹ Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thủ tục thông báo hợp đồng đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với nguyên liệu đặt gia công ở nước ngoài (thủ công, điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Tách quỹ Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sáp nhập quỹ Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài (thủ công-điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Hợp nhất quỹ Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài (thủ công-điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Báo cáo về thiệt hại cho quỹ, nhà đầu tư do giá trị tài sản ròng bị định giá sai Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Báo cáo kết quả chào bán chứng chỉ quỹ mở không thành công Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thủ tục hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn (thủ công – điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Đăng ký thành lập quỹ Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công (thủ công-điện tử) Bộ Tài Chính Cục Hải quan tỉnh, thành phố Không
Đăng ký chào bán lần đầu chứng chỉ quỹ mở ra công chúng Bộ Tài Chính Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp (thủ công – điện tử) Bộ Tài Chính Cục Hải quan tỉnh, thành phố Không
Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công-điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục thông báo, điều chỉnh, kiểm tra định mức đối với hàng hóa gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công, điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục nhập khẩu kim cương thô Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công–điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập không có hợp đồng để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục thông báo hợp đồng gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài (thủ công–điện tử) Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu không nhằm mục đích thương mại Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục hải quan xử lý nguyên vật liệu dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị tạm xuất phục vụ gia công ở nước ngoài. Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó nhập khẩu trở lại VN. Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Bộ Tài Chính Cục Hải quan tỉnh, thành phố Không
Thủ tục thông báo mã nguyên liệu, vật tư Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Thủ tục quyết toán việc xuất khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan. Bộ Tài Chính Chi cục Hải quan Không
Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý và sử dụng Biên lai. Bộ Tài Chính Cục Hải quan tỉnh, thành phố