Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại điểm giao dịch xã.


Trình tự thực hiện

Bước 1. Khách hàng:

- Xuất trình Sổ tiết kiệm, giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân thân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước còn thời hạn, hiệu lực) và các giấy tờ khác có liên quan;

- Kê khai các thông tin theo quy định vào Giấy rút tiền (Mẫu 02/TKĐGD);

Bước 2. Tại Điểm giao dịch xã nơi NHCSXH thực hiện thủ tục:

Cán bộ NHCSXH tại Điểm giao dịch xã;

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng nhận Sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân các giấy tờ khác có liên quan;

- Kiểm tra, đối chiếu thông tin trên hồ sơ, giấy tờ nếu đảm bảo yếu tố pháp lý yêu cầu khách hàng ký và đối chiếu chữ ký mẫu của khách hàng với chữ ký đã đăng ký tại Ngân hàng, ký các chứng từ liên quan.

- Thực hiện chi tiền cho khách hàng theo quy định thu giữ Sổ tiết kiệm, chuyển trả giấy tờ tùy thân cho khách hàng

- Trường hợp khách hàng rút một phần tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì cập nhật số dư tiền gửi tiết kiệm và trả lại Sổ tiết kiệm cho khách hàng.

 

Thành phần hồ sơ

- Giấy rút tiền (Mẫu số 02/TKĐGD): 01 bản chính (lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Sổ tiết kiệm: 01 bản chính (Khách hàng lưu giữ);

- Giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác có liên quan.

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283378-TT
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Điểm giao dịch xã nơi NHCSXH thực hiện thủ tục hoặc tại trụ sở NHCSXH (nếu không vào ngày giao dịch xã)

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi cán bộ NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được đầy đủ hồ sơ của khách hàng.

Lệ phí