Thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Điểm giao dịch xã.


Trình tự thực hiện

Bước 1. Khách hàng:

- Xuất trình giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước còn thời hạn, hiệu lực) và các giấy tờ khác có liên quan;

- Đăng ký thông tin khách hàng vào Giấy đề nghị mở mã khách hàng (CIF) và tài khoản tiền gửi dành cho cá nhân (Mẫu 02/TGKH) đối với khách hàng chưa có thông tin lưu tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH);

- Kê khai các thông tin của khách hàng vào Giấy gửi tiền (Mẫu 01A/TKĐGD); Đối với khách hàng gửi tiền tiết kiệm không kỳ hạn những lần gửi kế tiếp thì kê khai thông tin của khách hàng vào Giấy gửi tiền (Mẫu 01B/TKĐGD);

- Đăng ký mẫu chữ ký vào Phiếu lưu (Thẻ lưu tiết kiệm), viết Bảng kê nộp tiền theo quy định;

- Nộp tiền cho cán bộ NHCSXH tại Điểm giao dịch xã.

Bước 2. Tại Điểm giao dịch xã nơi NHCSXH thực hiện thủ tục:

Cán bộ NHCSXH tại Điểm giao dịch xã;

- Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, hướng dẫn khách hàng kê khai các thông tin vào Giấy gửi tiền (Mẫu 01A/TKĐGD; 01B/TKĐGD) theo quy định;

- Thực hiện thu tiền của khách hàng theo quy định

- Kiểm tra, đối chiếu các thông tin trên hồ sơ, giấy tờ nếu đảm bảo yếu tố pháp lý thì ký các chứng từ liên quan và yêu cầu khách hàng ký chứng từ

- Chuyển trả Sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân cho khách hàng.

Thành phần hồ sơ

- Giấy gửi tiền (Mẫu 01A/TKĐGD; 01B/TKĐGD): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Phiếu lưu (Thẻ lưu tiết kiệm): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Sổ tiết kiệm: 01 bản chính (Khách hàng lưu giữ);

- Giấy tờ tùy thân và các Giấy tờ khác có liên quan 

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283377-TT
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Điểm giao dịch xã nơi NHCSXH thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi cán bộ Tổ giao dịch xã NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được đầy đủ hồ sơ của khách hàng.

Lệ phí