Thủ tục Gia hạn nợ đối với người vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


Trình tự thực hiện

Khi có nhu cầu gia hạn nợ, trước 05 ngày đến hạn trả nợ cuối cùng, người vay viết Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09/NƠXH) kèm Hợp đồng tín dụng (mẫu số 05/NƠXH) do Người vay lưu giữ gửi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

- Xem xét, phê duyệt gia hạn nợ sau khi đã nhận đủ hồ sơ từ Người vay;

- Ghi đầy đủ các yếu tố về kết quả phê duyệt gia hạn nợ vào Phụ lục Hợp đồng tín dụng (mẫu số 05/NƠXH) do NHCSXH nơi thực hiện thủ tục và Người vay lưu giữ.

 

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị gia hạn nợ (mẫu số 09/NƠXH): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

- Hợp đồng tín dụng (mẫu số 05/NƠXH) Người vay lưu giữ.

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283376-TT
Lĩnh vực Hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Người vay nộp Hồ sơ đề nghị gia hạn nợ trực tiếp cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được Hồ sơ đề nghị gia hạn nợ của Người vay.

Lệ phí