Thủ tục Giải ngân đối với người vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay  

- Viết Giấy đề nghị giải ngân (mẫu số 15/NƠXH);

- Giấy tờ chứng minh nhân thân Người vay vốn nếu Người vay vốn đề nghị giải ngân bằng tiền mặt;

- Mang theo Hợp đồng tín dụng (mẫu số 05/NƠXH) do người vay giữ và ký xác nhận vào Phụ lục Hợp đồng tín dụng, phần theo dõi cho vay - thu nợ.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

- Cán bộ Ngân hàng kiểm tra, kiểm soát Hồ sơ vay vốn, xem xét giải ngân;

- Tiền vay được NHCSXH nơi thực hiện thủ tục và người vay vốn thỏa thuận để thực hiện chuyển khoản trả cho đơn vị cung ứng vật tư hoặc chi tiền mặt theo đề nghị của người vay vốn; Ngân hàng kiểm tra, đối chiếu Giấy tờ chứng minh nhân thân Người vay vốn nếu chi bằng tiền mặt;

- Ngân hàng căn cứ vào Giấy đề nghị giải ngân (mẫu số 15/NƠXH) tiến hành giải ngân;

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị giải ngân (mẫu số 15/NƠXH): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Giấy tờ chứng minh nhân thân Người vay vốn nếu Người vay vốn đề nghị giải ngân bằng tiền mặt.

- Hợp đồng tín dụng (mẫu số 05/NƠXH) do Người vay giữ.

Số bộ hồ sơ 01 bộ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283374-TT
Lĩnh vực Hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ hợp pháp, hợp lệ của Người vay.

Lệ phí