Thủ tục Giải ngân đối với người vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội


Trình tự thực hiện

Bước 1. Người vay viết Giấy đề nghị giải ngân (mẫu số 15/NƠXH) và gửi kèm bản gốc:

- Giấy đề nghị thanh toán hoặc thông báo nộp tiền của chủ đầu tư; Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký đối với trường hợp mua nhà ở xã hội;

- Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư; Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để thuê mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký đối với trường hợp thuê mua nhà ở xã hội;

- Mang theo Hợp đồng tín dụng (mẫu số 05/NƠXH) do người vay giữ và ký xác nhận vào Phụ lục Hợp đồng tín dụng, phần theo dõi cho vay - thu nợ.

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

- Cán bộ Ngân hàng kiểm tra, kiểm soát Hồ sơ vay vốn, xem xét giải ngân;

- Ngân hàng căn cứ vào Giấy đề nghị giải ngân (mẫu số 15/NƠXH) và hồ sơ vay vốn Người vay gửi tiến hành giải ngân bằng chuyển khoản cho Chủ đầu tư.

 

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị giải ngân (mẫu số 15/NƠXH): 01 bản chính (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Đối với mua nhà ở xã hội: Giấy đề nghị thanh toán hoặc thông báo nộp tiền của chủ đầu tư; Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký: Bản gốc (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Đối với thuê mua nhà ở xã hội: Biên bản bàn giao nhà ở giữa người vay vốn để thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư; Giấy tờ chứng minh đã đóng tiền cho chủ đầu tư để thuê mua nhà ở xã hội theo Hợp đồng đã ký: Bản gốc (lưu tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Hợp đồng tín dụng (mẫu số 05/NƠXH) do Người vay giữ.

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283373-TT
Lĩnh vực Hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết

Ngay sau khi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ hợp pháp, hợp lệ của Người vay.

Lệ phí