Thủ tục mở tài khoản tiền gửi đối với người vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.


Trình tự thực hiện

Bước 1. Khách hàng

- Lập Giấy đề nghị mở mã khách hàng và tài khoản tiền gửi (mẫu số 02/TGKH) và nộp các giấy tờ chứng minh nhân thân chủ tài khoản cho NHCSXH nơi thực hiện thủ tục;

- Trường hợp sửa đổi thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm, khách hàng lập Giấy đề nghị sửa đổi thông tin khách hàng (mẫu số 07/TGKH).

Bước 2. NHCSXH nơi thực hiện thủ tục

- Kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ và yếu tố đã kê khai trong hồ sơ mở tài khoản tiền gửi; nếu đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ theo quy định thì tiến hành mở tài khoản tiền gửi cho khách hàng; 

- Sau khi hoàn thành việc mở tài khoản, Ngân hàng giao khách hàng 01 (một) bản Giấy đề nghị mở mã khách hàng và tài khoản tiền gửi (mẫu số 02/TGKH).

 

Thành phần hồ sơ

- Giấy đề nghị mở mã khách hàng và tài khoản tiền gửi (mẫu số 02/TGKH): 02 bản chính (01 bản lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục, 01 bản lưu khách hàng);

- Giấy đề nghị sửa đổi thông tin khách hàng (mẫu số 07/TGKH) (trường hợp đề nghị sửa đổi thông tin): 01 bản chính (Lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục);

- Giấy tờ chứng minh nhân thân chủ tài khoản (một trong các giấy tờ sau): Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu còn thời hạn hoặc các loại giấy tờ khác có giá trị tương đương như chứng minh quân nhân, Giấy chứng nhận công an nhân dân,...: 01 bản sao (Lưu NHCSXH nơi thực hiện thủ tục).

Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Cơ quan ban hành Ngân hàng Chính sách
Số hồ sơ B-NCS-283371-TT
Lĩnh vực Hoạt động tín dụng
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại NHCSXH nơi thực hiện thủ tục.

Thời hạn giải quyết

Ngay trong ngày làm việc, sau khi NHCSXH nơi thực hiện thủ tục nhận được hồ sơ mở tài khoản tiền gửi của khách hàng.

Lệ phí